Tijdens de oorlog had Lichtervelde 3 scholen. In de Sint-Jan Berchmansschool waren de jongens verdeeld over vier klassen. De meisjesschool werd geleid door de zusters Paulinen van het klooster in de Statiestraat.

Net voor de oorlog was Guido Delfortrie aangenomen als nieuwe hulponderwijzer maar hij werd in augustus 1914 gemobiliseerd. Zijn taak werd in november 1914 overgenomen door Cyriel Lehmahieu, een vluchteling uit Esen die in Lichtervelde verbleef en ook onderwijzer was. Dat Cyriel tot 1919 zou blijven werken in de school had niemand in het begin voorzien. Ook Michiel Hoornaert, een vluchteling, kreeg tijdens de oorlog in Lichtervelde een baan in het onderwijs door de oorlog.

In 1917 werd de kerk van Lichtervelde opnieuw ingericht als hospitaal waardoor de zondagsvieringen een tijd doorgaan in twee klaslokalen van het Sint-Jan Berchmanscollege. Op het einde van de oorlog was het gebouw zo verwoest dat het niet heropgebouwd werd.