Kapel Schuwe Maandag

Dit is een kapel opgericht ter herdenking van de burgerslachtoffers tijdens de Duitse inval op 19 oktober 1914 in Roeselare, Schuwe Maandag. De locatie van deze kapel, in de Ardooisesteenweg, is niet toevallig gekozen. Alle slachtoffers woonden aan de Oostzijde van de stad, ter hoogte van de Vierweg. De kapel werd op 3 juni 1923 plechtig ingewijd.

BIj de inwijding van de kapel werd volgend gedicht voorgedragen:

Hadt ge, lijk uw ‘Kerketoren,

Klokken, Volk van Onze Vrouw,

Ik zou roepen tot den toren:

Zingt uw diepste lied van rouw;

Weent weegeklaagt meer dan immer,

Want zooveel, en zulke doôn

Hebt bejammerd gij nog nimmer

Met uw sombren klokkentoon!

Veertig waren zij die vielen,

Schuldloos, onder ’t moordend lood;

Veertig menschen, veertig zielen

Groot geworden door den dood;

Veertige weerloze offergaven

Op het altaar van het Recht;

Veertig broeder, veertig graven

Waar het volk een kroon op vlecht.

Komt nu Ouders, komt nu Vrouwen,

Kinderen komt naar ’t Heiligdom;

Komt uw’ lieve doôn aanschouwen,

Met hun spreken diep en stom.

En gaat ’t slecht in uwe harten,

Is er ziekte of dood in huis,

Komt hier bij de Vrouw van Smarten

Om wat stilte in ’t stormgedruisch!

Komt hier rusten, komt hier weenen,

Bidden God met reine ziel

Dat Hij hulp en troost verleene

Om deswil van Hem die viel!

Komt hier knielen in den vrede

Van den dag- en avondstond

En vraagt Jesu voor uw stede

Een van bloed gespaarden grond!

(Collectie Stadsarchief Roeselare)