Neergeschoten Engels vliegtuig, Roeselare

Deze Engelse tweedekker was door de Duitsers neergeschoten.

 (collectie Johan Delbecke, Roeselare)