Lybeer Achiel

Achiel Lybeer, te Roeselare geboren op 26 november 1886 als Omer Achiel Lybeer, ging in oktober 1905 naar Leuven om apotheker te studeren. Zijn stage deed hij bij Arthur Rodenbach – de broer van dichter Albrecht – die te Izegem een zaak had. Daarna – het was intussen 1910 – legde hij eindexamen af en nam dienst bij het leger. Zijn droom was legerapotheker worden…

Op 4 oktober 1911 trad apotheker Achiel Lybeer in het huwelijk met de dochter van kantwerkhandelaar Depickere en vestigde hij zich op het stationskwartier te Roeselare.
Hij stond achter zijn toonbank toen de Rijkswachter – einde juli 1914 – zijn oproepingsbevel bracht. Als onderluitenant van de reserve werd hij als apotheker aan de zesde divisie toegevoegd en zou in deze hoedanigheid de terugtocht, de Ijzerslag en later het hospitaalleven meemaken.

Te Ramskapelle was de apotheek in een huifkar ondergebracht. Men draaide pillen en brouwde medicijnen bij het licht van een lantaarn. Te Pervijze – en later ook te Adinkerke – was hij in het station gelegerd en te Saint-Briac in Bretagne en te Cherbourg in Normandië werd hij verbonden aan het Militair Hospitaal.
Achiel Lybeer was een gedreven en vakkundig (amateur)fotograaf. Tijdens zijn schaarse vrije periodes verkende hij met zijn Euxit ‘Vest pocket’ camera de kuststreek en de westhoek tijdens de eerste wereldoorlog. Voor de familie resulteerde dit in een uniek en gedocumenteerd oorlogsfotoalbum van de periode 1915-1916. Uit dit fotoalbum blijkt de brede interesse van Achiel. Hij fotografeerde zowel het leven van de militairen, de geneeskundige verzorging, de ontspanningsmogelijkheden en het leven van de burgerbevolking tijdens de oorlog. Hij nam foto’s van koningin Elisabeth (in De Panne) en koning Albert (aan het front).

Tegen het einde van de oorlog was hij opgeklommen tot kapitein-kommandant en in die graad zou hij nog een tijdje dienen, eerst bij het bezettingsleger in Duitsland, later in het hospitaal te Brugge.
Met zijn vrouw, die hem al die tijd gevolgd had, zou hij zijn intrek nemen te Ardooie, in afwachting van zijn demobilisatie en zijn terugkeer naar de oude, beschadigde apotheek te Roeselare. Maar dat zou nog aanslepen tot 1922. Toen reeds was er sprake om deze oude stadskern te slopen, ofschoon het nog tot 1926 zou duren eer de onteigening bekrachtigd werd. Intussen was hij zo voorzienig geweest om de oude pasteibakkerij Vandenberghe aan te kopen en als apotheek in te richten.

Achiel Lybeer overleed te Roeselare op 14 december 1968 en ligt samen met zijn echtgenote Maria Depickere begraven op de oude begraafplaats in de Blekerijstraat te Roeselare.

(collectie Karinina Dejonckheere)
In de tekst wordt gebruik gemaakt van informatie uit een krantenartikel “Een close-up van Achiel LYBEER-DEPICKERE”, krant en datum artikel onbekend, getekend E.R. 
E.R staat voor Emiel Ramoudt en het artikel is verschenen in de Roeselaarse Bode (de latere Weekbode en de Krant van West-Vlaanderen). De foto's hieronder tonen een selectie uit zijn foto-albums, die hij in de Groote Oorlog nauwgezet bijhield.