Postkarte Lebensmittelhilfe von Amerika

(Kollektion Johan Vandekerkhove)