Lichtervelde

De dorpskern van Lichtervelde was het verzamelpunt in de regio voor paarden die het Belgische leger opeiste begin augustus 1914. De eerste Duitse soldaten kwamen aan begin oktober, enkele weken later werd het dorp zonder veel incidenten door hen ingenomen. Tijdens die eerste oorlogsdagen kwamen ook heel wat vluchtelingen uit Esen, Woumen, Klerken en Merkem aan.

Het is duidelijk dat Lichtervelde al aan het begin van de oorlog een belangrijke logistieke functie toebedeeld kreeg. Het station speelde hier vooral een cruciale rol in. Het was een afstap- en losplaats voor manschappen, munitie en oorlogsmateriaal op amper drie uur stappen van het front. Veel ingekwartierde soldaten en voor hen ingerichte rustplaatsen en oefenterreinen waren dan ook een logisch gevolg. Op deze oefenterreinen met nagebootste loopgraven en opgerichte schietstanden oefenden ze hun gevechtsvaardigheden.

In juni 1917 installeerden de Duitse soldaten een vliegveld aan de Bollestraat, dat geregeld zelf gebombardeerd werd. Maar ook het station was een geliefkoosd doelwit, evenals het klooster. Om voldoende plaats te hebben voor de gewonden richtten ze de kerk in tot veldhospitaal.

Halfweg oktober 1918 lieten de Duitsers Lichtervelde vernield achter. De kerktoren, het station, een aantal herbergen en de Hofmolen waren totaal verwoest. Het bevrijdingsfeest vond plaats op 17 november 1918. De Franse en Amerikaanse troepen bleven nog tot het einde van het jaar in de buurt.  

Foto: collectie Heemkundige Kring Karel van de Poele Lichtervelde