Station, Lichtervelde

Het station van Lichtervelde was tijdens de oorlog een belangrijk logistiek knooppunt voor de Duitse bezetter. Het was een afstapplaats voor soldaten en een laad- en losplaats voor munitie en oorlogsmaterieel. Het station van Lichtervelde was ongeveer drie uur stappen van het front.  Als aanvulling op de Ortskommandantur die de gemeente bestuurde, werd er ook een Bahnhofskommandantur opgericht. Daar werden de wachtposten en seingevers geregeld om de logistiek vlot te doen verlopen. De lijn tussen Brugge en Kortrijk werd tijdens de oorlog enkel gebruikt voor militair verkeer, burgers konden geen gebruik meer maken van de verbinding.

Omwille van de belangrijke functie van het station was het tijdens de oorlog meermaals het doelwit van bombardementen. In de buurt van het station waren er ook verschillende materiaal- en munitiedepots. Door de vele bombardementen bouwden de Duitsers een vals station op wat afstand van het echte station. Er werden echte lichten en signalen geplaatst en om de indruk te wekken dat er spoorverkeer was bij dit nepstation werden een paar oude spoorwagens met een mechanisch systeem heen en weer getrokken. Deze list kon de geallieerden maandenlang misleiden.

Na het eindoffensief was het station grotendeels vernield.