Brief aan madame Le Hétet

Ferdinand le Hétet was een Franse soldaat die sneuvelde in Roeselare. Hij werd  begraven op de Stedelijke begraafplaats in  Roeselare. De brief van 1 oktober 1926, gericht aan zijn weduwe, beschrijft de omstandigheden waarin de soldaat sneuvelde. 

(Collectie stadsarchief Roeselare)