Molen Dumoulin

Op Schuwe Maandag kwamen de Duitsers aan in de wijk Caiphas in Rumbeke waar de molen van Dumoulin stond. Joseph Dumoulin, later de burgemeester van Langemark, was in oktober 1914, 19 jaar oud en hielp zijn vader op de molen. De voorbije weken hadden de wieken van de molen stilgelegen omdat er te veel geschoten werd, er Ulanen opdoken die bevolen hadden de molens stil te leggen uit vrees voor spionage en omdat er bijna geen wind was geweest. Op de 19de oktober waaide het voor het eerst sinds lange tijd en kreeg Joseph de opdracht van zijn vader om de molen in werking te stellen. De Duitse soldaten vertrouwden dit niet en namen de molen onder vuur. Joseph werd opgepakt en ondervraagd in Rumbeke door de krijgsraad. Er werd hem een verbod opgelegd om de molen de komende dagen te laten draaien. Onder begeleiding van soldaten mocht hij naar huis terugkeren. Intussen wachtte zijn familie in spanning af. In de tussentijd  hadden ze zich ontfermd over enkele zwaargewonde Duitse soldaten. Toen de soldaten die Joseph naar huis begeleid hadden dit zagen, schilderden ze op de gevel van het huis: "Hier gute Leute" en "Hier liegt ein Deutsche Verwundete. Bitte schonen". 

(Verzameling Ons Molenheem - www.molenechos.org)