Nieuwe kleine ambachten

In zijn dagboek vertelt de gemeentesecretaris Ernest Schotte hoe Ingelmunster zich aanpaste aan de oorlog.

Zondag 13 december 1914. Met de oorlog zijn nieuwe kleine ambachten in hoeveelheid opgekomen. In ’t begin van de oorlog waren er bijna geen sigaren en sigaretten meer te krijgen. Elkeen weet nu waar daar aan geraakt, en verschillende nieuwe tabakswinkels – en daarbij postkaarten – zijn opgericht. Kleine bengels van 10 à 12 jaar lopen met sigaren en sigaretten langs de straat om deze aan de soldaten te koop aan te bieden.

(uit: Heemkundige Tijdschrift den Hert, Ingelmunster)