Ortskommandant Prasse

Een Ortskommandant zorgde voor orde en regelmaat in de bezette gemeente en stond in voor de infrastructuur, het onderkomen, de bevoorrading en ontspanning van ingekwartierde troepen. Maar de invloed van Ortskommandant Prasse reikte verder dan dat. Hij was een berucht figuur omwille van de vele regels en wetten die hij de Roeselaarse bevolking oplegde. Conflicten tussen beide partijen bleven dan ook niet uit. Burgemeester Mahieu trad meermaals op als verzoener.

Foto: collectie Stadsarchief Roeselare