Slosse Leopold

Leopold Slosse werd op 2 november 1842 geboren in Marke. Op 15 juli 1896 werd hij gewijd tot pastoor van Rumbeke. Deze titel hield hij tot zijn overlijden op 31 maart 1920. In de regio staat hij bekend als ‘Pastoor Slosse’.

Naast priester was Pastoor Slosse ook een fanatieke verzamelaar en heemkundige. Hij legde een heel grote collectie aan van rouwbrieven en bidprentjes.

Pastoor Slosse schreef een belangrijk werk over Kortrijk, Rond Kortryk of Schetsen over de prochien van het oud bisdom van Doornyk liggende in de voormalige dekenijen van Helkyn, Kortryk en Wervick. Tijdens de oorlog hield Pastoor Slosse een dagboek bij waarin hij de gebeurtenissen in Rumbeke en Roeselare beschrijft, maar ook notities neemt van gebeurtenissen in de ruimere regio. Na de oorlog werd zijn dagboek gepubliceerd.

In zijn dagboek staat er niet van elke dag een verslag; soms zijn er enkele dagen tussen. Vaak was er dan ook geen gelegenheid of tijd om alles te noteren. In zijn dagboek schrijft hij over de inval van de Duitsers en over het leven in bezet gebied. Hoe ging de bevolking om met de Duitse bezetting? Hoe verliep het religieuze leven tijdens de oorlog? Naast notities zijn er ook foto’s en verschillende geschreven of gedrukte documenten bij zijn dagboek gevoegd, zoals lijsten van vluchtelingen en lijsten met namen van slachtoffers.

Foto: collectie Stadsarchief Roeselare