Op 25 februari 1916 verscheen voor het eerst een Roeselaars Frontblaadje, ’t Roeselaernaarki, voor de soldaten die aan het Klein Seminarie in Roeselare hadden gestudeerd. Er verschenen tussen 25 februari 1916 en 17 december 1917 19 nummers. Het krantje bracht voornamelijk nieuws van vrienden en familie, enkele gedichten en een woordje van de Aalmoezenier.