België had als land in Europa een neutrale status en wensten deze te behouden tijdens de oorlog. Dit was echter zonder de plannen van Duitsland gerekend want Duitsland wilde via België Frankrijk aan vallen. België wilde kost wat kost zijn neutrale positie behouden en weigerde. Op 4 augustus 1914 viel Duitsland België toch binnen, waardoor de neutraliteit van het land geschonden was. Als gevolg daarvan nam België de wapens op en sloot het zich aan bij de geallieerden. Al snel bleek duidelijk dat het kleine Belgische leger niet opgewassen was tegen de Duitse overmacht. De forten van Luik en de steden Leuven, Brussel, Mechelen en Antwerpen werden één voor één onder de voet gelopen. België werd stuk voor stuk bezet door het Duitse leger en het Belgische leger trok zich telkens samen met de Franse en Britse soldaten terug richting de Westhoek.