6 september 1915 luchtbombardement Lichtervelde

Op 6 september 1915 was het mooi weer en deden de soldaten van het RIR 236 in Lichtervelde oefeningen tussen de Sneppemolen en de Vijfhuishoek. Rond elf uur waren de oefeningen gedaan en gingen ze met een fanfare voorop terug richting het centrum van Lichtervelde. Plots was er vliegtuiggeronk hoorbaar dat steeds dichterbij kwam. Die dag werd Lichtervelde getroffen door een zwaar luchtbombardement. Hierbij stierven 29 militairen en 7 Lichterveldenaren. Er waren 6 gewonden. Deze vielen voornamelijk in de families Vandeputte en Vanderper en in de statiestraat.

Er was veel materiële schade. Er waren zes huizen waaronder de herberg De Nieuwe Keizer, apotheek Vandeputte en café Den Hert die zwaar beschadigd waren. De Duitsers gebruikten dit bombardement als propaganda. De foto’s van de vernielingen werden gedrukt op postkaartformaat en werden verspreid, voorzien van commentaar dat de Engelsen de schuld hiervan hadden.

2 dagen na het bombardement werden de burgerslachtoffers onder massale belangstelling begraven. Er was een lange lijkstoet die vanuit de Beverenstraat naar de kerk trok. De stoet werd bijgewoond door de Duitse officieren en de mannen die bij de getroffen families ingekwartierd waren. Op het kerkhof speelde de muziekkapel van het regiment.

In Roeselare was er op 6 september ook een bombardement waarbij 1 dode viel.

Op de foto zie je de begrafenisstoet van de slachtoffers (collectie HK van de Poele)